Welcome to CMM

image

      ให้บริการ เครื่องเสียง แสงสี เวที ดนตรี นักร้อง ศิลปินล้านนา ศิลปินดังจากค่ายต่างๆ Dancer Coyoty Pretty  รำวงย้อนยุค คอมพิวเตอร์ - อิเล็คโทน - ดนตรีสด วงใหญ่  ไฟ Folo, Scanner, Projecter และอุปกรณ์อื่นๆ ครบครัน

     ทีมงานของเราพร้อมจัดในรูปแบบงาน Concert เล็ก - ใหญ่
งาน Organize,Even(Indoor-Outdoor) งานขึ้นบ้านใหม่
งานมงคลต่างๆเป็นต้น พร้อมทั้งขายและรับเสนอราคาเครื่องเสียง
ทั้งในและนอกสถานที่ราคาถูก

                     ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี คุณภาพระดับมืออาชีพ